Seviye sensörleri, yiyecek ve içecek endüstrisinden ilaç endüstrisine, ziraata ve otomotiv sektörüne kadar birçok sektördeki üretim işlemlerinin önemli bir parçasıdır. Birçok durumda, aynı seviye algılama uygulamasını çözmek için birden fazla teknoloji kullanılabilir; ancak, zorlu uygulamalar için, tek bir teknoloji çoğu zaman en iyi seçenek olarak göze çarpmaktadır. Seviye ölçümü için geleneksel olarak zorlayıcı maddeler köpüklü sıvıları, yüksek viskoziteli sıvıları ve katıları içerir.

Bu blog yazısı, bu zorlukların her birini çözmek için ideal teknolojileri açıklamaktadır.

Köpüklü Sıvılar için Kılavuzlu Dalga Radarı

Köpük üreten sıvıların (örneğin sabun, bira veya kostik karışımları) seviyesini doğru olarak ölçmek özellikle zor olabilir. Örneğin, ultrasonik teknolojiyi kullanırken, köpüğün varlığı sinyali algılar ve sensörün doğru bir şekilde algılamayı engeller.

Güdümlü dalga radar teknolojisi , ürün yüzeyine olan mesafeyi ölçen zaman alanı reflektometrisi (TDR) prensibine dayanan yukarıdan aşağıya, doğrudan ölçüm teknolojisidir. Bu, bir probtan aşağıya bir mikrodalga sinyali göndererek ve sinyalin hedef tarafından (ortamın yüzeyi) yansıtılması ve gönderene geri gönderilmesi için geçen süreyi ölçerek gerçekleştirilir.

Geleneksel olarak, güdümlü dalga radar cihazları da köpüklü uygulamalarda doğru bir ölçüm sağlamakta zorlandılar, ancak yeni gelişmeler köpüklü uygulamalarda doğru seviye ölçümü sağladı. Başarının anahtarı sensör zekasıdır.

Sensördeki özel algoritmalar, köpüğün ve ortamın dielektrik sabiti (Dk) değerini ayarlar ve aynı zamanda sensörü, uçuş (TOF) sinyalindeki değişime göre kalibre eder. Bu özelliklerin her ikisini de (Dk ve TOF ilkeleri) dikkate alan bir algoritma, köpüklü uygulamalarda başarılı ve doğru seviye ölçümü yapılmasını sağlayacaktır.

Yüksek Viskoziteli Akışkanlar için Ultrasonik Teknoloji

Bal, endüstriyel yapıştırıcılar ve lağım suyu gibi yüksek viskoziteli akışkanlar, cihazın akışkanla temas ettiği her seviye algılayıcı teknoloji için büyük bir zorluk oluşturur.

Ultrasonik cihazlar , ekoların süresini ve yoğunluğunu kısa enerji patlamalarından ölçerek seviyeleri ölçer. Ultrasonik seviye sensörleri temassız olduğundan, kalıntı birikmesi nedeniyle ölçümde bozulma riski düşüktür. Ultrasonik sensörler ayrıca yakıcı ve asitli ortamları ölçmek için de idealdir (örneğin, metali aşındıran temizleme solüsyonları).

Bununla birlikte, bir ultrasonik cihaz seçerken, cihaz ile tank içindeki sıvı arasındaki görüş hattının ağ, ızgara, zincir veya diğer cihazlarla tıkalı olup olmadığını göz önünde bulundurmak önemlidir. Ön planda bir engel varsa, doğru ölçümü korumak için girişimi filtreleyebilen ön plan bastırma özelliğine sahip bir ultrasonik seviye sensörü seçmek önemlidir.

Katı Seviye Ölçümü İçin Tuning Çatalları

Son olarak, katı seviye, birçok seviye algılama teknolojisinin tespit edilmesi için çok zor olabilir. Birincisi, katı ürünler genellikle aşırı tozludur (örneğin, toplu tozlar veya talaşlar). Tozun varlığı, ultrasonik de dahil olmak üzere birçok seviye algılama teknolojisinin sinyal gücünü düşürebilir.

Ek olarak, berrak katılar – enjeksiyon kalıplama için plastik topaklar gibi – ışığı lazer bazlı bir sensörden saçarak yanlış ölçümlere yol açabilir. Tuning çatalları katı seviyeyi algılamak için en iyi seçimdir çünkü rezonans frekans teknolojisine güvenirler.

Çatalla temas eden malzemenin varlığı, malzemenin belirli bir seviyeye ulaştığını gösteren frekansın değişmesine neden olur. Bir ayar çatalı sadece nokta seviye tespiti sunar; bu, bir dizi seviye tespit etmek yerine, tek bir ayar çatalı maddenin maddenin belirli bir noktaya ulaşıp ulaşmadığını tespit ettiği anlamına gelir.

Bir yorum yaz:

You must be logged in to post a comment.