Emniyet rölesi özellikle otomasyon ve makine teçhizatında gerekli emniyeti sağlayan bir parçadır. Olası bir tehlike durumunda emniyet rölesi, ortaya çıkabilecek tehlikeli durumu fark ederek, riski kabul edilebilir bir seviyeye indirmektedir. Güvenlik teçhizatı olarak kullanılan emniyet rölesi, özellikle fabrika gibi makinelerin fazla olduğu alanlarda koruma ve güvenlik seviyesini yükseltmektedir. Bir otomasyon sisteminde birden fazla emniyet rölesi bulunabilir….

Endüstriyel Sensörler Gelişen teknoloji ile üretim dünyası git gide daha da otomatik bir hale gelmiş durumdadır. Bunun neticesinde de endüstriyel sensörler, verimliliğin ve de güvenliğin daha da fazla arttırılmasının adeta anahtarı haline gelmiştir. Günümüzde çok büyük önem teşkil etmekte olan endüstriyel sensörler, çağımız fabrikalarının adeta gözleri ve kulakları olma niteliği barındırmaktadır. Güvenlik ışık bariyeri  lazer…