Elektrik kesintilerinden kaynaklanan yangınlar insanlar, mülkler ve ekonomik faaliyetler için büyük risk oluşturur. Yangın riskini azaltmak için ideal, en yaygın yöntemi kızılötesi termografi olan termal bir analizdir. Bu teknik çok etkili olabilir, ancak bazı potansiyel kusurları vardır. Örneğin, hızlı bir şekilde bozulan bir bağlantı, zamanlanmış iki revizyon arasında gerçekleşmesi durumunda göz ardı edilebilir. Ayrıca, elektrikli ekipmanlarla çevrili küçük alanlara…

Dijital dönüşüm, endüstriyel otomasyonun gelişmesiyle birlikte varlıklarımızı koruma ve yönetme biçimimizi değiştirdi ve devrim yarattı; bu sektördeki bir bakım uzmanının değerini ve performansını önemli ölçüde arttırdı. Bir hatayı gidermek yerine, iyi bir bakım planı şirketin işi için büyük değer taşıyabilir. Biraz daha iyi anlamak için, endüstriyel otomasyonun bakımla ne kadar ilişkili olduğunu netleştirin ve planlı bakım politikasının…

2010 yılının başından bu yana, endüstri, 4. Endüstri Devrimi, İleri İmalat veya IoT (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti) olarak da bilinen dijital dönüşümün etkisiyle bir devrime girmiştir. Bu yeni üretim şekli tek bir kavram olarak tanımlandı: makinelerle istihbarat arasındaki iletişimi sağlayan endüstriyel işlemlerin dijitalleştirilmesi, tüm üretim zinciri ve işletme sürdürülebilirliği için doğru analiz ve verimlilik artışı sağladı. Yapısı,…